Teoria

Teoria voi sisältää erilaista oppimateriaalia:

  • videoita
  • pdf-dokumentteja
  • esitysgrafiikkaesityksiä
  • Geogebra-appletteja
  • yms.

Oppilaalle

Tarkoitus on, että pystyt itsenäisesti perehtymäään aiheeseen liittyvään teoriaan. Katsoessasi videoita oppitunnilla käytä kuulokkeita, jotta muiden työrauha säilyy. Älä jätä asioita epäselväksi, vaan kysy opettajalta tai kaverilta apua.

Opettajalle

Kun opetus mm. videoiden muodossa on jatkuvasti oppilaan saatavilla, voit siirtää vastuuta teoriaopiskelusta oppilaalle. Näin pystyt eriyttämään teoriaopiskelua. Jotkut oppilaista sisäistävät teorian yhdellä videon katsomisella. Jotkut haluavat katsoa videoita uudelleen tai tutkia dokumentteja tai käsikirjoja huolellisesti, osa oppilaista tarvitsee ulkopuolista ohjausta, mitä he voivat kysyä niin oppilastovereilta kuin opettajaltakin.

Voit myös tukea erilaisia oppimistyylejä; esimerkiksi jotkut haluavat perehtyä ensin kunnolla teoriaan toisten taas tutustuessa teoriaan kokeiltuaan ensin tehtävien ratkaisemista.

Tällä tavoin voit halutessasi vähentää koko ryhmää koskevaa opettajajohtoista teoriaopetusta merkittävästi.