Muuta

Tämä järjestelmä on vain pieni osa koko matematiikan maailmasta, eikä se kata edes koulumatematiikkaa täysin.

Oppilaalle

On olemassa muutakin matematiikan harjoittelemista ja soveltamista kuin opiskeleminen näiden sivujen puitteissa. Ole avoin matemaattiselle ajattelulle. Tee huomioita muilla oppitunneilla ja muualla elämässä, miten matematiikka niissä ilmenee.

Opettajalle

Vältä "kattovaikutusta" eli käytä järjestelmää laskutaitotekniikoiden harjoittamiseen, mutta älä tyydy siihen. Kannusta oppilaita ajattelemaan "omilla aivoillaan", teetä mahdollisesti projektitöitä tms. korkeamman tason toimintaa. Uskalla antaa opiskelun ohjakset oppilaiden käsiin, mutta pidä ryhmän johtajan ohjakset tiukasti omissa käsissäsi.