Math

Math viittaa

Matemaattisen ajattelun oppimisympäristöön. Aiempi lyhenne (MAO) vaihdettiin verkko-osoitetta math.fi vastaavaksi.

Math on syntynyt

kahden opettajan - Pasi Kieman ja Sauli Hartikaisen - halusta kehittää matematiikan opetusta erityisesti peruskoulun ylemmillä luokilla. Kehitystyö alkoi vuoden 2006 alusta.

Johtavana ajatuksena

on ollut hyötyä tieto- ja viestintätekniikan kehittymisen tuomista mahdollisuuksista siten, että opettajajohtoisesta opiskelusta siirrytään yksilölliseen, opiskelijan itse itsenä ohjaamaan opiskeluun. Itsearviointiin ja tietokoneen tekemiin arviointeihin perustuen oppilas voi saada halutessaan palautetta järjestelmältä. Menetelmä antaa tilaa myös vertaistuelle. Näin verkko-opiskelun hyödyt voidaan saavuttaa myös lähiopetuksessa.

Tavoitteena

on alusta alkaen ollut kehittää menetelmä, joka mielekkäämmän opiskelemisen myötä helpottaa opettajankin työtä. Opettaja voi muuttaa halutessaan rooliaan ryhmän opettamisesta yksilölliseen neuvonantamiseen. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa opettajan omien oppimateriaalien jakaminen; jopa vaikkapa yksittäisen pdf-dokumentin muodossa. Ja mikäli opettaja ei halua jakaa mitään, voi hän myös tyytyä pelkästään käyttämään oppimisympäristöä.

Tällä hetkellä olemme liittämässä Math.fi:tä Peda.net:n oppimateriaaleihin.