Käyttöohjetta saa katsoa!

Oppilaalle

Järjestelmä sisältää yhden tai kahden oppitunnin mittaisia aiheita teorioineen ja harjoituksineen. Saat parhaan hyödyn menetelmästä, kun teet huolelliset päiväkirjamerkinnät aina silloin kun niitä kysytään. Siitä on kaksi etua: 1) opit yhä paremmin ohjaamaan itse omaa toimintaasi ja omaa ajatteluasi. 2) järjestelmän avulla sinulle pystytään antamaan palautetta harjoittelun etenemisestä sekä ehdottamaan mahdollisia jatkotoimia.

Opettajalle

Matemaattisen ajattelun oppimisympäristö on kehitetty peruskoulun ylempien luokkien matematiikan opiskeluun. Menetelmän avulla oppilaan on mahdollista ottaa haltuunsa oma opiskeluprosessinsa opettajan siirtyessä yhä enemmän neuvonantajan ja kannustajan rooliin. Tämän mahdollistaa pienten päiväkirjamerkintöjen tekeminen kaiken harjoittelun yhteydessä. Näihin päiväkirjamerkintöihin tukeutuvan päättelyn ja palautteen avulla järjestelmä auttaa oppilasta itse ohjaamaan omaa matematiikan opiskeluaan. Se voi parhaimmillaan edetä siis täysin yksilöllisesti. Koska opettaja pystyy tarkkailemaan oppilaiden tekemisiä "on line", on mahdollista antaa oppilaille vapaudet ohjata itse omaa toimintaansa. Huomatessaan tarpeen ohjaukseen, opettaja voi sitä antaa henkilökohtaisesti.